امروز:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند." 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

آئین نامه تاسیس پارک­های علم و فنّاوری

آئین نامه تاسیس پارک­های علم و فنّاوری  :پارک­های علم و فنّاوری به نمونه یکی از نهادهای اجتماعی تاثیر گذار در امر توسعه فنّاوری و به تبع آن و  توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده می باشد. پارک‌های علم و فنّاوری و  محیط‌هایی مناسب  جهت  می باشدقرار و حضور حرفه‌ای شرکت­های فنّاوری کوچک و متوسط و  واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و  موسسه های پژوهشی می باشد که در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه­ها به  امور­های فنّاوری اشتغال دارند. هدف نهائی این همنشینی و  ایجاد چشمه‌های فنّاوری و تسهیل فرآیند جذب و  ارتقا و انتشار آن می باشد به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از  امور­های منتهی به محصولات فنّاوری در این پارک­ها به صورت حرفه‌ای قابل  صورت دادن باشد. اهّم این  امور­ها شامل بازارسنجی و  ایده­ پردازی و  پژوهش علمی و  طراحی مهندسی و  نمونه­سازی و  طراحی صنعتی و  می باشدانداردسازی و  تدوین دانش فنی و  ثبت مالکیت فکری و  فروش و عملیات مستشاری بعدی  جهت  تحقق محصولات فنّاوری در عرصه تولیدات صنعتی و همچنین عرضه دیگر خدمات تخصصی می‌باشد. همکاری­های بین‌المللی  جهت  می باشدفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور تاثیر گذار در بازارهای فنّاوری جهان از اهداف راهبردی پارک­های علم و فنّاوری  می باشد.

    پارک علم و فنّاوری : سازمانی می باشد که بوسیله متخصصین حرفه‌ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن زیاد شدن ثروت در جامعه از  روش ارتقاء فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده بین  شرکت­های حضور یافته در پارک و مؤسسه‌های متّکی بر علم و دانش می باشد.  جهت  دستیابی به این هدف و  پارک علمی جریان دانش و فنّاوری را در بین  دانشگاه­ها و  موسسه­های تحقیق و توسعه و  شرکت­های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و رشد شرکت­های متّکی برنوآوری را از روش مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند. پارک‌ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری وتسهیلات باکیفیت بالافراهم می‌نمایند٫

    سازمان موسس(متقاضی) : سازمانی می باشد که متقاضی تاسیس پارک می باشند و تامین اعتبارات آن از مجاری دولتی و غیردولتی را به عهده می­گیرد.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

موسساتی که مقصود جلب منافع مادی میباشد

 

موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد . اینگونه موسسات ،موسسات غیر تجاری نامیده می شوند. بنابراین فعالیتهایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد و موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

ضوابط شرکتهای تأمین دارایی

ضوابط شرکتهای تأمین سرمایه

در اجرای بند ۵ ماده ۴  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و  مقررات  شرکتهای تأمین دارایی موضوع بند ۱۸ ماده ۱  قوانین  مذکور و به شرح مواد آتی می باشد.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده ۱  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و  در این مقررات  به همان مفاهیم به کار می روند. واژههای دیگر نیز به شرح زیر تعریف میشوند:

۱ و   قوانین : منظور  قوانین  بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی  کشور ایران  مصوب آذر ۱۳۸۴ می باشد.

۲ و  قوانین: عبارت می باشد از همه مصوبات هیأت وزیران و  شورا و سازمان در مورد بازار اوراق بهادار و فعالان آن.

۳ و  سهامدار عمده: شخصی می باشد که از روش تملک مستقیم یا غیر مستقیم سهام شرکت تأمین دارایی بیشتر از ۱۰ درصد حق رأی  جهت  انتخاب مدیران این شرکت را در اختیار دارد.

۴ و  مجوز تأسیس: اعطای مجوز شورای عالی بازار بورس درخصوص تأسیس شرکت تأمین دارایی و موافقت با ثبت شرکت مزبور در مرجع ثبت شرکت ها.

۵ و  مجوز  امور: اعطای مجوز از سوی سازمان بازار بورس و اوراق بهادار  جهت  شروع  امور شرکت تأمین دارایی جدیدالتأسیس

ماده ۲:

جهت  تأسیس شرکت تأمین دارایی و  مؤسسین ابتدا  می بایست درخومی باشد خود  جهت  تأسیس شرکت را به همراه مدارک و اطلاعات زیر به سازمان ارایه دهند.

۱ و  نام پیشنهادی که دربرگیرنده نمونه ” شرکت تأمین دارایی ” باشد

۲ و  نوع شخصیت حقوقی مورد دید مؤسسین  جهت  تأسیس شرکت که می تواند به صورت سهامی (خاص یا عام) یا تعاونی سهامی عام باشد و نوع سهام نیز با نام باشد

۳ و  طرح اساسنامه شرکت

۴ و  مبلغ دارایی شرکت و چگونگی تأمین آن  شامل زمان بندی تأمین دارایی و  پیش بینی ترکیب سهامداران و  درصدی از دارایی شرکت که مؤسسین تعهد و پرداخت می کنند و  درصد نقد و غیر نقد آورده موسسین و مشخصات آورده غیر نقد

۵ و  هویت کامل و  اقامتگاه و  سوابق مؤسسین و نماینده آنها

۶ و  طرح تجاری شرکت شامل اهداف و  می باشدراتژیها و  برنامه های شرکت  جهت  ۳ سال  بعد از تأسیس و  ترازنامه پیش بینیشده  جهت  یک سال کامل شمسی و صورت سود و زیان پیشبینیشده  جهت  ۲ سال کامل شمسی  بعد از تأسیس شرکت

ماده ۳: درصورت تکمیل  شدن پرونده و  سازمان موظف می باشد ظرف مدت ۳۰ روز کاری مدارک و اطلاعات موجود در این پرونده را بررسی و در صورت احراز مقررات  زیر و  پیشنهاد صدور مجوز را  جهت  تصویب به شورا ارایه نماید.

الف) طرح اساسنامهی پیشنهادی  جهت  شرکت مورد تأیید سازمان باشد

ب) دارایی در دید گرفته شده  جهت  شرکت برابر یا بیشتر از حداقل دارایی تعیین شده توسط سازمان  جهت  شرکتهای تأمین دارایی باشد

ج) در صورتی که قسمتی از دارایی شرکت به صورت غیرنقد تأمین شود و  دارایی غیرنقد در رمی باشدای اهداف شرکت و  قابل می باشدفاده می باشند و می باشدفاده از آن در طرح تجاری شرکت پیش بینی شده باشد و از ۱۰% دارایی تجاوز  نکند .

ماده ۴: سهامدار عمده شرکت  بعد از تأسیس  می بایست به تأیید سازمان برسد.

ماده ۵:  بعد از ابلاغ مصوبه شورا درخصوص تأسیس شرکت و  مؤسسین  وظیفه دارند در مهلت های زیر شرکت تأمین دارایی را نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نمایند و  در غیر این صورت مجوز تأسیس باطل خواهد شد.

الف) در صورتی که تأسیس شرکت منوط به عرضه عمومی سهام شرکت باشد و  ۹ ماه  بعد از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین.

ب ) در مواردی غیر از حالت(الف) و  ۶ ماه  بعد از ابلاغ مجوز تأسیس به مؤسسین


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تعریف شرکت مدنی

شرکت مدنی


در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدنبه سودی خاص جمع می کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت حساب می آیند در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود. معمولاً هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود، مقصود همین نوع اخیر است.
به موجب ماده 571 قانون مدنی: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد(ماده 572 ق.م). شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجۀ  اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده 574 ق.م) برعکس، شرکت اختیاری حاصل ارادۀ طرفین است؛ زیرا « یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجۀ عمل شرکاء، از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو اینها» (ماده 573 ق.م).
از ملاحظه ماده 571 قانون مدنی استنباط می شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیت اند. در این تعریف به اسباب مالکیت مشاع اشاره نشده است که ممکن است یا ناشی از ارادۀ شرکا باشد یا به صورت قهری تحقق پیدا کند.
آنچه در قانون مدنی جلب توجه می کند این است که امکان دارد مالکیت مشاع ناشی از هر عقدی که چنی حالتی را ایجاد می کند، و منحصر به عقدی با نام و عنوان شرکت نیست؛ یعنی عقدی که در آن طرفین توافق کنند حقوق مالکیت اختصاصی خود را مخروج و مالکیت مشترکی ایجاد کنند. همان طور که در ماده 573 قانون مدنی آمده است، شرکت اختیاری ممکن است در نتیجه عقدی از عقود ایجاد شود؛ مانند اینکه مالکی نیمی از مال خود را به دیگری بفروشد، یا صلح یا هبه کند. در این گونه مثال ها، سبب مالکیت مشترک(شرکت) در حقیقت عقدی است که عنوان بیع یا صلح یا هبه دارد، نه عقدی به نام شرکت.
در فقه و حقوق مدنی ایران، درباره وجود عقدی مستقل به نام «شرکنت» تردیدهایی وجود داشته است معدودی از مؤلفان منکر موجود این عقد هستند. به عقیده اینان، شرکت نتیجه امتزاج و اشاعه در مالکیت است و این نتیجه ممکن است یا بر اثر یکی از عقود معین(که شرکت در شامل نمی شوند) حاصل شود یا به طور قهری، برعکس، جمعی دیگر برای عقد شرکت اصالت قائل شده اند. این گروه عقد شرکت را در ایجاد اشاعه مؤثر دانسته و آن را در کنار بیع، صلح و معاوضه، در زمرۀ عقود معین شمرده اند. ظاهراً قانون مدنی نیز همین نظر را اتخاذ کرده است؛ چه شرکت را در ذیل مبحث مربوط به عقود معین آورده است.
اما در حال حاضر، عقیده غالب این است که اجتماع مالکیت اشخاص متعدد در شی ء واحد می تواند به موجب عقدی صورت گیرد که عقد شرکت نام دارد. این عقد را چنین تعریف کرده اند: «عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصود دیگرف حقو خود را در میان می گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند». در این تعریف، عقد شرکت از اشاعۀ ساده جدا می شود و شرکت در ایجاد آن هدفی خاص را دنبال می کنند که می توانند یا به صورت بردن و تقسیم سود مادی باشد یا جنبه اخلاقی و اجتماعی داشته باشد؛ مانند کمک به درماندگان و تشویق دانشمندان و محققان.
باید پرسیدد آیا این تعریف را می توان به شرکت به مفهوم قانون تجارت تسری داد یا خیر. پاسخ، البته منفی است؛ اما نفی تعریف مزبور جنبه مطلق ندارد؛ چه همان طور که خواهیم دید، بعضی از عناصر تعریف مزبور در تعریف شرکت جاری نیز به چشم می خورد. آنچه باید گفت این است که:
اولاً در شرکت به مفهوم تجاری، هدف شرکا چیزی جز بردن سود و تقسیم آن میان خود نیست. بنابراین، تشکیلاتی که برای هدف های اخلاقی و اجتماعی و امثال اینها تأسیس و به اصطلاح «انجمن» نامیده می شوند، شرکت تجاری به حساب نمی آیند؛
ثانیاً در شرکت مدنی، ارتباط شخصیتی شرکا ب مال مشاع محو نمی شوند؛ در حالی که در شرکت تجاری شخصیت جمعی شرکا که از آن به «شخصیت حقوقی تعبیر می شود مالک مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که تعبیر می شود مال مال می گردد. در واقع، در شرکت مدنی فرض بر این است که امول شرکا به خودشان تعلق دارد و سود و زیان ناشی از اداره شرکت به خود ایشان برمی گردد؛ حال آنکه، همان طور که خواهیم دید؛ شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است و مال مشاع که توسط شرکا در میان گذاشته می شود، متعلق به شرکت، یعنی شخص حقوقی است.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

تهیه صورتهای مالی


تهیه صورت‌های مالی و خطاهای احتمالی آن

در برخی از شرکت‌ها که صورتهای مالی تهیه می‌شود و  اشکالات عدیده‌ای در آن صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آنان مشاهده می‌شود که برخی از آن اشکالات عمده و برخی هم جزئی می باشد. در رابطه با این اشکالات و  موضوع عمده یا جزئی بودن آنان را باید کنار گذاشت.صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی که توسط امور مالی یک شرکت تهیه می‌شود و  باید عاری از هرگونه اشتباه و  اعم از عمده و  جزئی و  ظاهری یا از نظر استانداردهای حسابداری باشد. صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی منعکس‌کننده طرز عملکرد مدیریت یک شرکت طی یک سال یا دوره مالی و در واقع ویترین آن شرکت می باشد. صورت‌های مالی که توسط شرکت‌های معتبر دنیا تهیه می‌شود و  با کیفیت بسیار بالا از هر جنبه (کاغذ و  حروفچینی و  رنگها و  طراحی و  صفحه‌بندی و  محتویات و …..) تهیه صورتهای مالی و به صورت کتابچه چاپ می‌شود. در چنین گزارش‌هایی و  کوچک‌ترین اشتباهی مشاهده نمی‌شود.

علل این امور را می‌توان مسوولیت پذیری افرای دانست که این گزارش‌ها را تهیه می نمایند و همچنین به اعتبار این شرکت‌ها در جامعه مربوط می‌شود. البته تهیه چنین گزارش‌‌هایی مستلزم تحمل هزینه‌های بالایی می باشد و جهت شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد
و انتظاری هم از این شرکت‌ها نمی‌رود که چنین هزینه‌هایی را متحمل شوند و  ولی همان صورت‌های مالی که توسط برخی از شرکت‌ها برروی کاغذ عادی و به صورت فتوکپی تهیه می‌شود و به گونه بسیار ساده‌ای است و  حداقل باید به نحو صحیح و بدون هیچ‌گونه اشتباهی باشندمی‌توان گفت اشتباهات متداولی که در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود (اشتباهات ظاهری و نه از نظر استانداردهای حسابداری) و  به احتمال زیاد در اثر بی دقتی و  بی‌توجهی یا نداشتن آگاهی تهیه‌کنندگان آنان رخ می‌دهد زیرا جهت آنان صورت‌های مالی (آخرین) (آخرین) نهایی و یادداشت‌های پیوست آنان فاقد ارزش چندانی بوده و تنها یک نوع رفع تکلیف به حساب می‌آید. نمونه‌هایی از چنین اشتباهات به شرح زیر می باشد.


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

مجوز فعالیت


مجوز فعالیت

مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که بر اساس آن فعالیت اقتصادی هز شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرغ جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزارت صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایر مراجع ذیربط. 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

موسسات کاریابی


موسسات کاریابی  و  آیین اسمه ها و ضوابط

ماده ۱-  جهت از اصطلاحاتی که در  آئین اسمه موسسات کاریابی  بکار برده شده میباشد به شرح ذیل می­باشد:

الف) کاریابی: جهت مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی (خصوصی و  تعاونی) می­باشد که توسط اشخاص جهت راهنمایی و مشاوره شغلی به جویندگان کار و شاغلین و   شناسایی فرصت­های شغلی در داخل و و یا خارج از کشور جهت  بکارگماری تقاضاکنندگان کار و تأمین خواست متقاضیان نیروی کار راه اندازی می­گردند .

تبصره: کاریابی­ها به دو نوع عمومی و تخصصی تقسیم می­شوند: حوزه فعالیت کاریابی­های عمومی منحصر به بخش خدمات و کاریابی­های تخصصی به بخش­های کشاورزی و  صنعت و معدن و ساختمان مربوط می­شود که در صورت افزایش درخواستبه سایر بخش­های تخصصی نیز تسری می­یابد .

ب) مشاور: فردی میباشد آشنا به قوانین و مقررات بازار کار داخلی و و یا خارجی و همچنین درخواستنیروی کار آن بازار که  مشاوره شغلی به متقاضیان را با استفاده از فنون و روش­های مشاوره بعهده داشته .

پ) کاریاب: انجام امور مربوط به شناسایی فرصت­های شغلی و  کارفرمایان موجود در حوزه جغرافیائی و نوع فعالیت­ها را به جهت جذب فرصت­های شغلی بر عهده داشته .

ت) دفتر مرکزی: جهت محل معینی میباشد که از طرف مدیر کاریابی به عنوان مرکز اصلی فعالیت کاریابی در نظر گرفته خواهد شد و فعالیت کاریابی در آن بصورت متمرکز و مستقل انجام می شود.

ث) دفتر نمایندگی: جهت مکانی میباشد که مدیر کاریابی بنا به ضرورت بر طبق ضوابط مندرج در ماده (۱۰) این آیین­نامه ایجاد می گردد و فعالیت آن زیر نظر دفتر مرکزی است.

ج) انجمن: انجمن کاریابی­های غیردولتی یک تشکل حقوقی و صنفی میباشد که از اجتماع اعضاء کاریابی­ها بر طبق آیین­نامه مربوطه  تشکیل می­گردد .

چ) وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی

ح) نهاد استان: نهاد کار و امور اجتماعی استان مربوط

خ ) قانون: قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب ۱۳۸۰

د) هیأت مرکزی: هیأت موضوع ماده (۵) این آیین­نامه که در وزارت تشکیل می­شود .


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

محل فعالیت های تجاری

 

محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل بصورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی می باشد . 


نوشته شده در : چهارشنبه 20 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

GMP و شرایط اخذ این گواهی


گواهینامه GMP

GMP مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لوازم وتجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا و  دارو ومواد افزودنی و  راهکارهای عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به جهت رسیدن به یک زیر ساخت شایسته و مناسب ارایه میدهد . GMPمخفف ( Good Manufacturing Practices) و به معنای روشهای خوب ساخت میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن همانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد .  GMP پایه و طبق نظام*های ایمنی مواد غذایی و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین میکند .  اصول GMP عواملی کنترلی می باشند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز خواهند داشت و نه بر یک فرایند خاص .  و یا شرایط خوب تولید چیست؟ GMP مخفف شرایط خوب تولید به عنوان فوندانسیون اصلی سیستمهای ایمنی و سلامت شامل مجموعه ای  الزامات و دستورالعمل هایی می باشد که روش ها و  تجهیزات مورد نیاز و  امکانات و کنترلهای الزامی جهت تولید محصولات با کیفیت  در زمینه های ذیل را شرح میدهد:
–     محصولات دارویی جهت انسانها و مصارف دامپزشکی است.
–     فراورده های  بیولوژیک (۲۱  CFR 600 and 21 CFR 620) .  (محصولاتی که از منابع طبیعی مثل انسان  و یا حیوان و یا میکروارگانیسم ها تهیه  می شوند) .
–     تجهیزات پزشکان (۲۱ CFR 820)
–     مواد غذایی فراوری گردیده (۲۱ CFR 100)
هدف از تدوین این ضوابط هدایت تولیدکنندگان جهت استقرار حداقل شرایط خوب تولید و  استمرار آن و تولید محصول باکیفیت میباشد و این‌که این اطمینان به‌وجود آید که محصولات تولید شده منطبق با استانداردهای شایسته و مناسب با کاربردشان و  تولید و کنترل می‌شوند و نیازهای مصرف‌کنندگان را از نظر کیفیت و  ایمنی و کارایی برآورده می‌سازند .  داشتن گواهینامه شرایط خوب ساخت (GMP Certificate) نشان دهنده رعایت بند های مندرج در آن توسط مالک این گواهینامه میباشد و به طبع آن اطمینان خاطر را به مصرف کننده در مورد کیفیت آن می دهد .


نوشته شده در : سه شنبه 19 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

سایتهای برتر


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir  

 tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    
****************************************************************

radioftp.ir
  2facebook.ir fadjrtheater.ir roozcartoon.ir  iran-ach.ir
  krfn.ir  imys.ir   isfengday.ir  khz-ibto.ir     websepanta.ir    khsssh.ir
thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir 


***********************************************************************

sokootestan.ir

  natering.ir  pelak001.ir
      
smsarena.ir  peykeshadi.ir   kalaghperes.ir  navaye-bitab.ir iranmdn.ir   management-research.ir   alamdarejebhe.ir

*********************************************************************

  3oo.ir  0nline2.ir  gibhost.ir  arashsalemi.ir  kartsharge.ir    
  
*************************************************************************
farpay.ir

jsic.ir  kam-rang.ir  mastertop.ir  mc22.ir  rikadl.ir  rmpweb.ir
    2cib.ir  agsoft.ir  cloobarya.ir  jabirproject.ir
 

***********************************************************************
smsbest.ir  1musik.ir  0pen.ir     asmane.ir        dram.ir

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 نوشته شده در : یکشنبه 10 تیر 1397  توسط : سامان حسنی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات